Jan Žnidar, Author at Habit

Zaposlimo: Strokovni sodelavec za upravljanje z nepremičninami (M/Ž)


Zahtevana izobrazbva:

– Gradbena ali druga tehnična stroka

– Prijavijo se lahko tudi kandidati z nedokončano izobrazbo

– Delo je primerno tudi za osebe z invalidnostjo

Opis del in nalog:

– poznavanje sprememb na področju Stanovanjskega zakona,

– opravljanje del v skladu z določili Stanovanjskega zakona in sklenjenimi pogodbami z večstanovanjskimi hišami,

– skrb za podpisovanje pogodb z lastniki večstanovanjskih hiš in pogodb o medsebojnih razmerjih,

– izvajanje strokovnega nadzora pri izvajanju vzdrževalnih, rekonstrukcijskih in rušitvenih delih na objektih v skladu z določili Zakona o graditvi objektov,

– skrb za odpravo pomanjkljivosti v času garancijske dobe večstanovanjske hiše,

– pridobivanje kompletne tehnične dokumentacije in soglasja za vzdrževanja in rekonstrukcije večstanovanjskih hiš in koordinacija med projektanti, izvajalci in inšpekcijskimi službami,
– usklajevanje opravil z zunanjimi izvajalci,

– izdelovanje predlogov letnih in srednjeročnih planov vzdrževanja, rekonstrukcij in rušitev,

– sodelovanje pri prevzemu in izročitvi stanovanj v skladu z navodili lastnikov stanovanj,

– pripravljanje strokovnih mnenj in soglasij za adaptacijo stanovanj, poslovnih prostorov in drugih prostorov ter pripravljanje podatkov za fakturiranje te storitve,

– koordinacija z izvajalci vzdrževalnih del,

– koordinacija sestankov z lastniki stanovanj ter stanovalci,

– pridobivanje novih strank,

– racionalno gospodarjenje z vsemi sredstvi družbe,

– izvajanje tehničnih predpisov ter predpisov s področja varstva pri delu, požarne varnosti ter sanitarnih in higienskih predpisov,

– opravljanje drugih del po navodilih nadrejenih.

Vašo prijavo nam pošljite na elektronski naslov: job@habit.si

Prehod iz tiskane oblike računa na elektronsko obliko


Spoštovani,

 

obveščamo vas, da smo v družbi Habit prešli na poslovanje z E-računom. V kolikor plačujete stroške upravljanja in obratovanja preko trajnika in prejemate na svoj naslov račun v tiskani obliki, boste tako v bodoče prejemali račun zgolj v elektronski obliki, na vaš elektronski naslov. S tem sledimo viziji elektronskega poslovanja družbe, prispevamo k manjši porabi papirja in varovanju okolja. E-račun vam med drugim omogoča enostavnejše poslovanje, preglednost nad arhivom računov, dostopnost kadarkoli in kjerkoli.

 

Opomba:

V kolikor svoj mesečni račun že sedaj plačujete preko direktne bremenitve, dodatne aktivnosti v zvezi z e-računom niso potrebne.

 

Habit

Živite bolje