Dobava električne energije, plina za leto 2022 in cena toplote - Habit

Dobava električne energije, plina za leto 2022 in cena toplote


Spoštovani etažni lastniki,

 

tekom zadnjih mesecev se je v medijih obširno poročalo o rekordnih cenah energentov, zaradi česar smo prejeli številna vprašanja v zvezi s cenami elektrike in plina za skupne potrebe stavb.

 

Kot skrbnemu upravniku, ki gospodari z večjim številom odjemnih mest, so nam vseskozi uspevale nabave energentov po cenah, ki so bile med najnižjimi v širših regijskih območjih. Na podlagi dosedanjih utečenih praks se je večinoma izvajal letni zakup potrebnih količin elektrike in plina. Cene energentov spremljamo skozi vse leto, od meseca avgusta 2021 naprej pa smo dogajanje spremljali dnevno. Za skupna odjemna mesta elektrike in na kotlovnicah, kjer zbiramo ponudbe za energente, smo mesece delali na tem, da zagotovimo najboljšo možno ceno.

 

Upoštevajoč rekordne cene elektrike in plina v jesenskih mesecih in napovedi, da obstoječe cene ne morejo vzdržati tržnih razmer, se nismo želeli prenagliti, niti tega medijsko izpostavljati oz. po nepotrebnem obremenjevati ljudi s cenami, ki so na organiziranih trgih variirale tudi do 30% dnevno. Letošnje leto je bilo prvo leto, da so bili ponudniki izjemno zadržani pri povpraševanjih po velikih količinah elektrike in plina, zato slednje ni prinašalo posebnih  prednosti pri določanju cene. Nadalje smo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije sodelovali  pri opozarjanju na sistemske težave, ki jih povzročajo ponudniki energentov, o čemer je bila obveščena tudi Agencija za energijo in Ministrstvo za infrastrukturo. Čeprav smo v večini primerov uspeli dokazati, da posamezna merilna mesta izpolnjujejo pogoje za gospodinjski odjem, je slednje postalo brezpredmetno, saj dobavitelji pod danimi pogoji bodisi niso hoteli podati ponudb bodisi so slednje bile enake kot za poslovni odjem.

 

Z bližanjem konca leta se nam je iztekal čas za zakup elektrike in plina. Zaradi razmer na trgu, so se nam v zadnjih dneh tudi večji uveljavljeni dobavitelji prenehali odzivati na naša povpraševanja. Obveščeni smo, da so se s podobnimi težavami ubadali tudi drugi upravniki v regijah, ki so poskušali pridobiti konkurenčne ponudbe. Nazadnje smo prejemali ponudbe veljavne 30 min ali manj. Smo v obdobju, ko smo priča zgodovinsko visokim cenam energentov, kjer dobava energije iz tujine ni več samoumevna in v tej zvezi niti strokovnjaki, ki se izključno ukvarjajo z energenti, ne upajo podajati konkretnih odgovorov.

 

Kot skrben upravnik se zavedamo dodatnih obremenitev, ki jih bodo prinesle nove cene. Zaradi trenutnih razmer na tržišču smo zakupili EE samo za obdobje 6 mesecev, tako da vas bo trenutna cena bremenila od 1.1.2022 do 30.6.2022.

 

V zvezi z obdobjem po 30. 6. 2022 aktivno spremljamo cene in pošiljamo povpraševanja različnim ponudnikom. Upoštevajoč dejstvo, da zakup v tem obdobju ne bi prinesel pocenitve električne energije, bomo spremljali cene še naprej oz. še vedno čakamo na padec borznih cen. Vsi tisti etažni lastniki, ki imajo možnost, lahko ponudbe pridobivajo tudi sami. Upravnik je oseba, ki račune od dobavitelja električne energije razdeli med etažne lastnike in stremimo k čim nižjim cenam, zato si bomo prizadevali sklepati pogodbe tudi po ponudbah, ki jih pridobijo etažni lastniki neposredno od dobaviteljev.

 

Kot vaš upravnik se zavedamo odgovornosti in razumemo pričakovanja etažnih lastnikov, zato si bomo še naprej prizadevali etažnim lastnikom ponuditi individualne rešitve, katerih namen je omiliti prihajajoče podražitve cen.