Strokovni sodelavec za upravljanje z nepremičninami (M/Ž) - Habit

Strokovni sodelavec za upravljanje z nepremičninami (M/Ž)


Zahtevana izobrazba:

– Gradbena ali druga tehnična stroka

– Prijavijo se lahko tudi kandidati z nedokončano izobrazbo

– Delo je primerno tudi za osebe z invalidnostjo

Opis del in nalog:

– poznavanje sprememb na področju Stanovanjskega zakona,

– opravljanje del v skladu z določili Stanovanjskega zakona in sklenjenimi pogodbami z večstanovanjskimi hišami,

– skrb za podpisovanje pogodb z lastniki večstanovanjskih hiš in pogodb o medsebojnih razmerjih,

– izvajanje strokovnega nadzora pri izvajanju vzdrževalnih, rekonstrukcijskih in rušitvenih delih na objektih v skladu z določili Zakona o graditvi objektov,

– skrb za odpravo pomanjkljivosti v času garancijske dobe večstanovanjske hiše,

– pridobivanje kompletne tehnične dokumentacije in soglasja za vzdrževanja in rekonstrukcije večstanovanjskih hiš in koordinacija med projektanti, izvajalci in inšpekcijskimi službami,
– usklajevanje opravil z zunanjimi izvajalci,

– izdelovanje predlogov letnih in srednjeročnih planov vzdrževanja, rekonstrukcij in rušitev,

– sodelovanje pri prevzemu in izročitvi stanovanj v skladu z navodili lastnikov stanovanj,

– pripravljanje strokovnih mnenj in soglasij za adaptacijo stanovanj, poslovnih prostorov in drugih prostorov ter pripravljanje podatkov za fakturiranje te storitve,

– koordinacija z izvajalci vzdrževalnih del,

– koordinacija sestankov z lastniki stanovanj ter stanovalci,

– pridobivanje novih strank,

– racionalno gospodarjenje z vsemi sredstvi družbe,

– izvajanje tehničnih predpisov ter predpisov s področja varstva pri delu, požarne varnosti ter sanitarnih in higienskih predpisov,

– opravljanje drugih del po navodilih nadrejenih.

 

Lokacija dela: Ljubljana

 

Vašo prijavo nam pošljite na elektronski naslov: zaposlitev.habit@skupina.pro

Lokacija: Ljubljana

Prijava na delovno mesto:

Dovoljeni formati: