NAVODILO ZA ZAVRNITEV OPOMINOV STEČAJNEMU UPRAVITELJU ATRIJ-ja - Habit

NAVODILO ZA ZAVRNITEV OPOMINOV STEČAJNEMU UPRAVITELJU ATRIJ-ja


NAVODILO ZA ZAVRNITEV OPOMINOV STEČAJNEMU UPRAVITELJU ATRIJ-ja:

Spoštovani etažni lastniki,

V primeru, da ste s strani stečajnega upravitelja vašega bivšega upravnika Atrij d.o.o. prejeli opomin za neporavnane obveznosti, vam svetujemo, da opomin zavrnete na spodaj navedena načina.

 

  1. Varianta A: V primeru, da vas na opominu med drugim opominjajo tudi za neporavnane prispevke v RS, predlagamo, da opomin zavrnete kot sledi:

 

»Dne __________ prejet opomin zavračam v celoti in sicer v delu, kjer me opominjate za neporavnane obveznosti iz naslova vplačil v RS iz razloga, ker kot stečajni upravitelj nimate aktivne legitimacije za izterjevanje dolgov iz naslova neporavnanih obveznosti RS. Le to ima sedanji / nov upravnik. Vse morebitne neporavnane obveznosti iz tega naslova bom poravnal mojemu novemu upravniku direktno na fiduciarni račun Rezervnega sklada našega objekta.

 

V preostalem delu, pa zavračam opomin, ker iz opomina ni razvidno kateri računi točno so predmet opomina. V kolikor zahtevate, da jih poravnam, vas prosim da mi za vse postavke izpišete ponovni izpisi računov, ki so predmet opomina. V primeru, da so del teh računov tudi morebitne stroški, ki nam jih je takrat Atrij d.o.o. prerazdelil skladno z 71. členom SZ-ja, zavračam, saj kot stečajni upravitelj bivšega upravnika tudi v tem primeru nimate več aktivne legitimacije. Le ta preneha z dnem upravljanja. Poravnavo takšnega dolga lahko v tem primeru zahteva samo dobavitelj storitev.«

 

  1. Varianta B: V primeru, da vas na opominu NE opominjajo tudi za neporavnane prispevke v RS, ampak samo za druge stroške, predlagamo, da opomin zavrnete kot sledi:

 

»Dne __________ prejet opomin zavračam v celoti, ker iz opomina ni razvidno kateri računi so predmet opomina. V kolikor zahtevate, da jih poravnam, vas prosim, da mi za vse postavke navedene v opominu izpišete ponovni izpisi računov. Prijazno pa vas opozarjam, da v primeru, da so del teh računov tudi morebitne stroški, ki nam jih je takrat Atrij d.o.o. prerazdelil skladno z 71. členom SZ-ja, zavračam že danes, saj kot stečajni upravitelj bivšega upravnika tudi v tem primeru nimate več aktivne legitimacije. Le ta preneha z dnem upravljanja. Poravnavo takšnega dolga lahko v tem primeru zahteva samo dobavitelj storitev.«

 

V primeru, da boste na osnovi zavrnitve opomina prejeli zahtevane ponovne izpise računov, vam pri pregledu postavk, kot vaš novi upravnik, nudimo brezplačno svetovanje. Račune lahko, na osnovi predhodne najave, prinesete v pregled. Tako vam bomo najlažje svetovali, kakšne so vaše možnosti nadaljnje zavrnitve.