Novi član družine Habit - Habit

Novi član družine Habit


Družini Habit se je v januarju 2019 pridružil nov član – podjetje Metalka Stanovanjske storitve d.o.o..
Temeljna dejavnost podjetja še naprej ostaja upravljanje z nepremičninami.
Poleg tega pa bo podjetje razširilo tudi druge že zasnovane dejavnosti glede na široko ponudbo matičnega podjetja Habit d.o.o..
Kaj to pomeni za etažne lastnike stavb v upravljanju Metalke? Sodelovanje z etažnimi lastniki bo še naprej potekalo povsem enako. Tudi v bodoče bodo sodelovali s podjetjem Metalka Stanovanjske storitve d.o.o. povsem pod enakimi pogoji kot do sedaj. Prav tako ostajajo enake storitve in plačila zanje.
Vse informacije bodo še naprej dobivali enako, kot do sedaj:
• Na spletni strani Metalke
• Na znani telefonski številki 01 589 00 00
• Na za to določenih mestih v vaših objektih
• Ob izdaji računa