Novi ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa - Habit

Novi ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa


Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi, s katerim je na območju celotne Slovenije prepovedala zbiranje več kot 10 ljudi. To dejansko predstavlja precejšnjo (večinoma tudi nepremostljivo) oviro za izvedbo še neizvedenih zborov etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah.
 
V regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev (rdeče regije), so prepovedane:
• vse javne prireditve (npr. kulturne, športne, koncerti),
• javni shodi,
• poroke in
• verski obredi.
 
Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 
Dovoljeno je zbiranje:
• do deset ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili NIJZ,
• skupini več kot deset oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva,
• do šest sodelavcev pri uporabi skupnega osebnega transporta za prevoz na ali iz dela in ob uporabi zaščite nosne in ustne sluznice.
 
Javne prireditve, za katere je pred uveljavitvijo sprememb odloka (pred 16. 10. 2020) NIJZ izdal pozitivno mnenje, se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje.
 
Vlada je izdala tudi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začasno prepoveduje prehajanje iz regije s slabimi epidemiološkimi razmerami (rdeče regije). Meja, pri kateri statistična regija velja za regijo s slabimi epidemiološkimi razmerami, je določena pri kumulativni 14-dnevni incidenci nad 140/100.000 prebivalcev. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).
 
Med izjeme je uvrščeno tudi prehajanje iz rdeče regije v druge regije zaradi prihoda in odhoda na delo ter izvajanja delovnih nalog, pri čemer je treba upoštevati priporočila NIJZ.
 
Ukrep posledično na izvajanje dejavnosti ne vpliva neposredno, predstavlja pa oviro za prosto gibanje strank, ki prihajajo iz ti. rdečih regij, zato bodo nedvomno nujne določene prilagoditve pri poslovanju. Ukrep bo tako vplival predvsem na izvajanje ogledov nepremičnin, ki se nahajajo v drugih statističnih regijah kot prebivališče strank.
 
Vlada je izdala tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki pa omejitev za opravljanje dejavnosti na področju poslovanja z nepremičninami ne prinaša.
 
Nazadnje lahko omenimo še sprejeti Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki prinaša strožja pravila glede nošenja zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) tudi na odprtih javnih krajih in prostorih ter v osebnih vozilih, in sicer v tistih statističnih regijah, kjer podatki izkazujejo, da je število okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev višja od 140.