Obrazci in obvestila - Habit

Obrazci

Obvestila

Revizorjevo poročilo

V mesecu decembru je revizijska družba Abeceda izdala poročilo o dejanskih ugotovitvah upravljanja z rezervnih skladom etažnih lastnikov. Več preberite v prilogi.

Pravilnik o ogrevanju – spremembe

POJASNILA NOVEGA PRAVILNIKA O NAČINU DELITVE IN OBRAČUNA STROŠKOV ZA TOPLOTO V STANOVANJSKIH IN DRUGIH STAVBAH (objavljen v Uradnem listu RS št. 82/2015 dne 3.11.2015 in velja od 4.11.2015) GLAVNE…

Revizorjevo poročilo

V prilogi vas seznanjamo s poročilom revizijske družbe, katera je v mesecu decembru pregledovala poslovanje rezervnega sklada.