Obvestilo etažnim lastnikom – zmanjšanje porabe plina - Habit

Obvestilo etažnim lastnikom – zmanjšanje porabe plina


Obveščamo vas, da je ob začetku kurilne sezone upoštevajoč negotovost in nepredvidljivost nadaljnjega razvoja energetske krize državni zbor sprejel Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (v nadaljevanju ZUOKPOE), ki med drugim določa ukrepe za zmanjšanje uvozne odvisnosti. Eden izmed ukrepov predstavlja prostovoljno zmanjšanje odjema plina, in sicer naj si končni odjemalci prizadevajo trajno zmanjšati porabo plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za vsaj 15% v primerjavi z njihovo povprečno porabo plina v obdobju od 1. oktobra do 31. marca v zadnjih petih zaporednih letih. Končni odjemalec je v primeru trajnega zmanjšanja porabe plina upravičen do sorazmernega povračila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom, kar dokaže centru za podpore. Vlogo za povračilo prispevka OVE mora končni odjemalec skupaj z ustreznimi dokazili vložiti na center za podpore do 30. junija 2023.

 

Habit d.o.o.