Namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah - Habit

Namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah 

Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah – pojasnilo Ministrstva za zdravje

 
Ministrstvo za zdravje je na naše zaprosilo (prek GZS- Zbornica za poslovanje z nepremičninami) podalo dodatna pojasnila, da je treba razpršilnike namestiti:
 
– v vsakem nadstropju, v katerem je moč vstopiti v dvigalo,
– tudi ob vsak vhod, če ima stavba več vhodov.
 
Odlok ne nalaga posebnih tehničnih zahtev v zvezi z razpršilniki. Razkužila, ki so nameščena v razpršilnikih morajo biti registrirana v Sloveniji za ta namen in uvrščena v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in objavlja na svoji spletni strani Urad RS za kemikalije.
 
Odlok_razkužilniki_vecstan_7_10 (002)

 

Dne 5.10.2020 je Vlada Republike Slovenije izdala odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Iz odloka izhaja:

 
1. člen
 
S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določi obvezna namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.
 
2. člen
 
(1) Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.
 
(2) V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, namestitev iz prejšnjega odstavka zagotovijo etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah.
 
3. člen
 
Strokovno utemeljenost ukrepa iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ta ukrep še naprej uporablja, ali pa ukrep spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
 
4. člen
 
Ta odlok začne veljati 7. oktobra 2020.