Pravilnik o ogrevanju - spremembe - Habit

Pravilnik o ogrevanju – spremembe


POJASNILA NOVEGA PRAVILNIKA O NAČINU DELITVE IN OBRAČUNA STROŠKOV ZA TOPLOTO V STANOVANJSKIH IN DRUGIH STAVBAH (objavljen v Uradnem listu RS št. 82/2015 dne 3.11.2015 in velja od 4.11.2015)

GLAVNE SPREMEMBE:

10. člen (deleži posameznih delov stavbe)

Porabniški delež lahko izvajalec delitve določi v razponu 50-80%, kar pomeni, da fiksni delež (delež, ki se deli po ogrevani površini) lahko znaša od 50-20% glavnega števca (do sedaj 20-40%). S 100% soglasjem lahko etažni lastniki določijo tudi drugačno razmerje med porabniškim in fiksnim deležem.  

12. člen (porabniški delež, če ni podatkov z delilnikov po krivdi lastnika)

V primeru, da stranka npr. nima vgrajenih delilnikov, ali so bili le-ti odstranjeni nepooblaščeno ali je bil izveden drug nedovoljen poseg v skupni sistem ogrevanja, se za takšno stanovanje porabniški delež določi po ogrevani površini povečani s faktorjem 3 (do sedaj 1,6).

18. člen (delitev stroškov ob nezadostnem obsegu podatkov)

Po ogrevani površini, ne glede pa porabniški delež, se deli:

– če so porabniški deleži ugotovijo za stanovanja, ki imajo manj kot 50% ogrevanje površine

– če posamezno stanovanje nima razlike v porabniškem deležu na začetku in na koncu obračunskega obdobja

– če porabniški delež posameznega stanovanja znaša manj kot 40% deleža ogrevane površine tega stanovanja.

Zaradi nejasnosti se čaka podrobnejša razlaga tega člena.

V praksi bi do tega lahko prišlo zlasti na začetku ali pa na koncu kurilne sezone, ker je obračunsko obdobje krajše, prav tako pa se prostori ogrevajo samo določen čas (samo zjutraj in zvečer). V primeru, da bo na določenem objektu prišlo do delitve po m2, boste etažni lastniki predhodno o  tem obveščeni.

19. člen (nesorazmerno velika odstopanja)

Če je porabniški delež vsaj enega stanovanja 5x večji kot delež ogrevanje površine istega stanovanja, se stroški delijo po ogrevani površini, potrebno pa je opraviti podrobnejši pregled števcev ter ogrevalnega sistema.

O VSEH MOREBITNIH SPREMEMBAH DELITVE STROŠKOV TOPLOTE BOSTE PREDHODNO OBVEŠČENI. ETAŽNE LASTNIKE POZIVAMO, DA SE ŠE NAPREJ OBNAŠATE RACIONALNO IN OGREVATE STANOVANJA  TAKO, DA  VAS  NE  BO ZEBLO IN DA SE VAM V STANOVANJIH NE BO POJAVILA PLESEN.