Pridobitev sredstev za spodbujanje procesnih izboljšav - Habit

Pridobitev sredstev za spodbujanje procesnih izboljšav


V podjetju Habit d.o.o. smo z oddano vlogo na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18« uspešno kandidirali in pridobili sofinanciranje izvedbe našega projekta z imenom Uvedba vitkega poslovanja in dvig konkurenčnosti.

Namen projekta je optimizirati in digitalizirati svoje poslovanje ter zagotoviti vitko poslovanje. To prepoznavamo kot ključno za kakovostno opravljanje storitev, zmanjšanje lastnih stroškov in skrajšanje odzivnega časa pri opravljanju storitev za stranke. Na področju upravljanja  večstanovanjskih in drugih stavb je potrebno nenehno prilagajanje dinamiki trga, zato pričakujemo, da nam bodo rezultati projekta to omogočali hitreje in učinkovitejše.

Doseči želimo naslednje cilje:

 • učinkovitejše upravljanje stavb s strokovnim  in korektnim odnosom do strank – etažnih lastnikov,
 • optimiziranje porabe časa zaposlenih referentov upravljanja na terenu in poenostavitev pisarniškega poslovanja,
 • izboljšavo vseh procesov v smislu vitkega poslovanja,
 • interaktivni dostop do podatkov s pomočjo novodobnih tehnologij in informatike,
 • digitalizacijo poslovanja,
 • optimizacija komunikacije in komunikacijskih kanalov med lastnim kadrom znotraj vseh služb podjetja in zunanjimi izvajalci, podizvajalci in dobavitelji,
 • optimizacija in modernizacija komunikacije med operativnimi zaposlenimi in etažnimi lastniki z njihovimi predstavniki ter nadzornimi odbori,
 • sistematiziranje postopkov arhiviranja dokumentacije in sinhronizacija med dokumentacijo v fizični in elektronski obliki,
 • povečanje obsega poslovanja z boljšo in učinkovitejšo prepoznavnostjo  podjetja,
 • dvig kompetenc vseh zaposlenih, predvsem v medosebni komunikaciji, proaktivni miselni naravnanosti za iskanje optimalnih rešitev in uporabi digitalnih orodij,
 • sodelovanje in povezanost s sorodnimi področji gospodarstva  s ciljem skupnega razvoja,
 • vzpostavitev sistema spremljave obremenitev operativnih zaposlenih (referenti upravljanja),
 • prijaznejši odnos do strank in omogočanje  interaktivnega  dostopa  do podatkov, ki se nanašajo na posamezno stavbo,
 • priprava podlag in sistema za omogočanje merjenje ekonomike po stavbah in po referentu upravljanja (prihodki/stroski/rvc  na stavbo),
 • izboljšati sistem poročanja o poslovanju s ciljem hitrejšega prilagajanja na trgu (management reporting),
 • optimizirati logistične poti in organizacijo dela naših operativnih zaposlenih in zunanjih podizvajalcev ter kontrolirati obremenjenost le teh, s ciljem optimalne  izrabe kadrovskih virov in nadzorom nad stroški,
 • z avtomatsko izdelavo vseh dokumentov in nadzorom nad potovanjem dokumentov, želimo izboljšati obvladovanje celotne dokumentacije in zgraditi tak sistem, da bo čim manj ročnega dela (avtomatizacija pisarniškega poslovanja, avtomatsko  prepoznavanje in sortiranje poste, sistem opominjanja opravil zaposlenih, itd … ),
 • povečanje prepoznavnosti  podjetja v slovenskem  okolju in s tem povečanje povpraševanja  po naših storitvah.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).