Revizorjevo poročilo - Habit

Revizorjevo poročilo


V mesecu decembru je revizijska družba Abeceda izdala poročilo o dejanskih ugotovitvah upravljanja z rezervnih skladom etažnih lastnikov.

Več preberite v prilogi.