Revizorjevo poročilo - Habit

Revizorjevo poročilo


V prilogi vas seznanjamo s poročilom revizijske družbe, katera je v mesecu decembru pregledovala poslovanje rezervnega sklada.