Splošni pogoji Habit trgovina - Habit

Splošni pogoji nakupa Spletne trgovine Habit

Splošna določila opredeljujejo pravna razmerja med prodajalcem, družbo Habit d.o.o., Koroška cesta 48, 3320 Velenje, ID za DDV: SI 12249947, Matična številka: 5495962000, in kupcem, ki je lahko fizična ali pravna oseba ter opredeljujejo uporabo spletne strani Spletna trgovina Habit (v nadaljevanju: STH), ki je dostopna na strani shop.habit.si. Za uporabo STH mora registrirani uporabnik/gost soglašati z vsebino splošnih pogojev in se seznaniti s Pogoji varovanja osebnih podatkov spletne trgovine Habit.

V primeru spremembe Splošnih pogojev nakupa Spletne trgovine Habit je prodajalec dolžan pravočasno obvestiti vse kupce.

1.Naročanje
Za uporabo STH ni potrebna registracija, nakup poteka po naslednjih krakih:

–        Polnoletni kupec izbira blago kot gost;

–        izbere blago, lahko pokliče za dodatne informacije;

–        vpiše svoje podatke za dostavo in jamči, da so točni;

–        potrdi naročilo z informacijo o končni ceni z dostavo, kjer je seznanjen s Pogoji varovanja osebnih podatkov spletne trgovine Habit in se Strinja s splošnimi pogoji spletne trgovine Habit;

–        ob naročilu lahko izbere plačilo po povzetju, za uporabnike, ki prejemajo račune s strani Habit d.o.o. za upravljanje stavb, je omogočeno plačilo s položnico po razdelilniku, ob rednem mesečnem obračunu storitev Habit d.o.o.

–        Kupec ima na voljo vse pravice iz naslova predpisov s področja varstva potrošnikov. Odstop kupca od naročila brez posebnega razloga se obravnava v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVpot), za fizične osebe oziroma v skladu z veljavnim Obligacijskim zakonikom (v nadaljevanju OZ), za pravne osebe.

2.Varnost osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba Habit d.o.o., Koroška cesta 48, 3320 Velenje, ki mu polnoletni posameznik, s posredovanjem osebnih podatkov, v postopku nakupa na STH in soglašanjem s Splošnimi pogoji STH ter s seznanitvijo oz. strinjanjem s Pogoji varovanja osebnih podatkov Habit, z zavezo, da posreduje prave podatke, ki se nanašajo nanj: ime, priimek, naslov, e-naslov ter potrdi nakup.

Upravljavec zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke na podlagi sklenjene pogodbe za potrebe izpolnitve predmeta pogodbe, vse skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, več v podrobnejših Pogojih varovanja osebnih podatkov. Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi, ima posameznik tudi pravico do informiranosti, dostopa do osebnega podatka, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do neavtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu, umika soglasja k obdelavi, zato lahko piše na e-naslov: info@habit.si. Če posameznik meni, da so mu še vedno kršene pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, ima pravico do pritožbe pri nacionalnemu nadzornemu organu, Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, e-naslov: gp-ip@ip-rs.si.

3.Cene izdelkov in plačilo

Vse cene izdelkov so v evrih in vsebujejo DDV. Cene ne vsebujejo stroškov poštnine. Kupec plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo naročilo oddano.
Kupec lahko plača blago ob prevzemu blaga ali ob mesečnem obračunu za kupce, ki prejemajo položnice s strani Habit d.o.o.

4.Dostava

STH vrši dostavo preko dostavljalca Pošta Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju: dostavljalec), izjemoma z lastno dostavno službo, vse na varen način kot je prestavljeno na povezavi  www.posta.si/landing/varno-spletno-nakupovanje-v-obdobju-epidemije.

Plačano blago je dobavljivo običajno v petih (5) delovnih dneh, če ni drugače označeno. Če kupca v času dostave ni doma, lahko naročene izdelke prevzame v skladu z navodili dostavljavca. V primeru, da se rok dostave nepričakovano podaljša, vas bomo obvestili preko telefona ali e-pošte.

V STH želimo ugoditi vsem kupcem, zato kupljeno blago dostavimo na njihov naslov kamorkoli v Sloveniji.

5. Pritožbe in reklamacije
Vsako pritožbo in reklamacijo bomo obravnavali v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite na e-naslov: info@habit.si oziroma na telefon.

6. Odgovornost za stvarne napake

Kot ponudnik, se zavezujemo izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarjamo za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Kupec lahko kot potrošnik uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če nas o napaki obvestite v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, a najkasneje v roku dveh let odkar je bilo blago izročeno.

7. Odstop od pogodbe in vračilo blaga
Kupec lahko v roku 14 dneh od prevzema blaga odstopi od pogodbe skladno z določili 43., 43.a, 43.b, 43.c, 43.d, 43.e, 43.f, 43.g členi ZVpot. Svoj odstop od pogodbe mora pisno sporočiti na e-naslov info@habit.si na odstopnem obrazcu, ki je na voljo tukaj. Ob odstopu od pogodbe kupcu ni potrebno navesti razloga za odstop od pogodbe. Strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je le strošek vračila blaga. Ne podajamo blaga, ki ga ni moč vrniti po pošti. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Kupec mora vrnjeno blago vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, z originalno embalažo. Prodajalec bo kupnino vrnil kupcu najkasneje v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu oz. po prejemu vrnjenega izdelka (kupnina bo vrnjena z enakim plačilnim sredstvom in zaradi tega ne nosite nobenih stroškov). Možnost odstopa od pogodbe oziroma vračila izdelkov ne velja v primerih kot jih določa veljavni ZVpot. Odstopni obrazec najdete tukaj.

8. Postopek izvedbe naročila ter sklenitev in hramba pogodbe

Postopek izvedbe naročila je opisan v točki 1 in opisan po korakih.

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je STH sklenjena, ko kupec potrdi naročilo.

Od tega trenutka so vse cene s podatki in drugi pogoji fiksirani in veljajo za obe pogodbeni stranki.

9.Postopek nakupa za Pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v primeru, ko želite izdajo računa na podjetje, sprejmete Splošne pogoje poslovanja, kjer so pravice potrošnikov izključene, saj veljajo skladno z določili veljavnega zakona o varstvu potrošnikov le za fizične osebe.

10.Pomoč in informacije

Za pomoč in dodatne informacije sta kupcu na voljo e-naslov info@habit.si.

11.Izvensodno reševanje sporov

Habit d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/odr.

12.Končne določbe

Ti Splošni pogoji STH pričnejo veljati z dnem 8.4.2021